Çakmak, Tolga, ve Bülent Yılmaz. 2012. “Türkiye’de Kültürel Bellek Kurumlarındaki Dijitalleştirme Çalışmalarının Düşünce Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası 13 (2):418-36. https://doi.org/10.15612/BD.2012.149.