Yap, Joseph M. 2012. “Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp Ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri”. Bilgi Dünyası 13 (2):507-28. https://doi.org/10.15612/BD.2012.154.