Aydın, Aynur. 2012. “Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 13 (1):93-116. https://doi.org/10.15612/BD.2012.170.