Özel, Nevzat, ve Tolga Çakmak. 2011. “Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi Ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği”. Bilgi Dünyası 12 (1):30-45. https://doi.org/10.15612/BD.2011.220.