Özbal, Gülçin. 2011. “Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama Ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara,Türkiye, Bildiriler”. Bilgi Dünyası 12 (1):171-72. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/230.