Işık, Oğuz, ve Mahmut Akbolat. 2010. “Bilgi Teknolojileri Ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 11 (2):365-89. https://doi.org/10.15612/BD.2010.242.