Tümer, Deniz, ve Özgür Külcü. 2010. “İlk Ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları Ve Türkiye’deki Durum”. Bilgi Dünyası 11 (2):408-43. https://doi.org/10.15612/BD.2010.244.