Yılmaz, Bülent, Şelale Korkut, ve Eda Köse. 2010. “Ankara’daki Üniversite Ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 11 (1):49-80. https://doi.org/10.15612/BD.2010.256.