Baysen, Fatma, Nermin Çakmak, ve Ayten Özsavaş Akçay. 2018. “Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları”. Bilgi Dünyası 19 (2):231-53. https://doi.org/10.15612/BD.2018.719.