Güneş, Güssün. 2008. “Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi”. Bilgi Dünyası 9 (2):565-66. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/319.