Anameriç, Hakan. 2008. “2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı Ve E-Devlet Uygulamaları Ile İlgili Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası 9 (1):225-29. https://doi.org/10.15612/BD.2008.335.