Bayraktar, Berat Bir, ve Asiye Kakırman Yıldız. 2007. “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği”. Bilgi Dünyası 8 (2):280-96. https://doi.org/10.15612/BD.2007.342.