Sever, Hayri, Fuat Akal, ve Güven Köse. 2007. “Kavram Tabanlı Bilgi Geri Getirim Yaklaşımı”. Bilgi Dünyası 8 (1):49-75. https://doi.org/10.15612/BD.2007.355.