Güneş, Güssün. 2007. “Tıp Ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal Ve Uluslararası Dernek Oluşumları”. Bilgi Dünyası 8 (1):155-66. https://doi.org/10.15612/BD.2007.360.