Al, Umut, ve Mehdi Afzali. 2006. “İran Ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. Bilgi Dünyası 7 (2):181-201. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/373.