Eroğlu, Şahika. 2018. “Açık Devlet Yaklaşımında Açık Devlet Verisi: Belge Yönetimi Kapsamında Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası 19 (1):33-68. https://doi.org/10.15612/BD.2018.654.