Olgun, Baha, ve Hayri Sever. 2000. “Kaynak Keşif Yeteneğinin Artırılması için İnternet Kaynaklarının İçeriklerinin Standart Biçimde Tanımlanması”. Bilgi Dünyası 1 (1):56-88. https://doi.org/10.15612/BD.2000.391.