Özenç Uçak, Nazan. 2000. “Bilgi Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım”. Bilgi Dünyası 1 (1):143-59. https://doi.org/10.15612/BD.2000.397.