Alaca, Erdinç, Tubanur Büyükçolpan, ve Leyla Kanık. 2019. “Bilimsel Bilginin Erişiminde Ve Paylaşımında Kurumsal Açık Arşiv Yaklaşımı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği”. Bilgi Dünyası 20 (2):143-81. https://doi.org/10.15612/BD.2019.736.