Özenç Uçak, Nazan. 2000. “Sosyal Bilimler Ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı”. Bilgi Dünyası 1 (2):255-79. https://doi.org/10.15612/BD.2000.421.