Yılmaz, Bülent. 2000. “Viyana İlkokullarında Okuyan Türk Öğrencilerin Okuma Ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 1 (2):280-306. https://doi.org/10.15612/BD.2000.422.