Tonta, Yaşar, ve Mehmet Emin Küçük. 2000. “Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası 1 (2):354-75. https://doi.org/10.15612/BD.2000.426.