Aksoy, Beyhan. 2005. “Bilgi Teknolojisinin Yarattığı Örgütsel Değişim: Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi?”. Bilgi Dünyası 6 (1):58-77. https://doi.org/10.15612/BD.2005.447.