Akçal, İlhan, ve Serkan Kaya. 2005. “Bilgi Merkezleri için Veri Tabanı Seçim Kriterleri Ve Kullanıcı Eğitimi”. Bilgi Dünyası 6 (1):78-88. https://doi.org/10.15612/BD.2005.448.