Kurbanoğlu, S. Serap. 2001. “Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi Ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü”. Bilgi Dünyası 2 (1):1-19. https://doi.org/10.15612/BD.2001.455.