Kurbanoğlu, S. Serap. 2004. “Öz-Yeterlik İnancı Ve Bilgi Profesyonelleri İçin Önemi”. Bilgi Dünyası 5 (2):137-52. https://doi.org/10.15612/BD.2004.484.