Sever, Hayri, ve Buket Oğuz. 2003. “Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi Ile Modellenmesi”. Bilgi Dünyası 4 (1):15-44. https://doi.org/10.15612/BD.2003.509.