Yıldızeli, Aytaç, ve Sibel Tabanlıoğlu. 2002. “Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları”. Bilgi Dünyası 3 (1):45-60. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/527.