Baysen, Fatma, Engin Baysen, ve Nermin Çakmak. 2017. “Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi”. Bilgi Dünyası 18 (1):29-47. https://doi.org/10.15612/BD.2017.576.