Çakmak, Tolga, ve Bülent Yılmaz. 2017. “Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme Ve Dijital Koruma: Türkiye’deki Uygulamaların Analizi”. Bilgi Dünyası 18 (1):49-91. https://doi.org/10.15612/BD.2017.580.