Çakmak, Tolga, ve Sercan Tırnavalı. 2020. “Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 21 (1):7-33. https://doi.org/10.15612/BD.2020.762.