Zencir, Mithat Baver, ve Tülay Oğuz. 2020. “Ankara Üniversitesi Araştırmacılarının Araştırma Verilerinin Yönetimine Yönelik Tutumları Ve Veri Paylaşımı Önündeki Engeller”. Bilgi Dünyası 21 (1):89-123. https://doi.org/10.15612/BD.2020.806.