Koç, Okan, ve Doğan Atılgan. 2021. “Yazar Otorite Dizininde Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Üniversitesi Örneği”. Bilgi Dünyası 22 (1):1-30. https://doi.org/10.15612/BD.2021.550.