Dere Çiftçi, Hale. 2021. “Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler Ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri”. Bilgi Dünyası 22 (1):31-64. https://doi.org/10.15612/BD.2021.551.