Bayraktar, Şeyda, ve Özlem Çetinkaya Bozkurt. 2021. “Bilgi Uzmanlarının Bilgi Teknolojisi Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli Ile İncelenmesi”. Bilgi Dünyası 22 (1):99-130. https://doi.org/10.15612/BD.2021.555.