Koyuncu Tunç, Sevgi, ve Özgür Külcü. 2020. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Sezgisel Değerlendirme Yöntemi Ile Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası 21 (2):269-97. https://doi.org/10.15612/BD.2020.556.