Karadeniz, Şenol, ve Bülent Yılmaz. 2020. “Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji Ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi Ve Bir Model Önerisi”. Bilgi Dünyası 21 (2):299-349. https://doi.org/10.15612/BD.2020.558.