Baysen, Fatma, ve Ayten Özsavaş Akçay. 2018. “Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları”. Bilgi Dünyası 18 (1):125-42. https://doi.org/10.15612/BD.2017.596.