Mandıracı, Tuğba, ve Burcu Umut Zan. 2021. “Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Örneği”. Bilgi Dünyası 22 (1):131-59. https://doi.org/10.15612/BD.2021.560.