Ifijeh, Goodluck. 2017. “Kütüphanecilik Ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular Ve Olası Sonuçlar”. Bilgi Dünyası 18 (1):149-61. https://doi.org/10.15612/BD.2017.572.