Yılmaz, Bülent. 2020. “Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için Makale, Yazar Ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası 21 (2):403-19. https://doi.org/10.15612/BD.2020.595.