Koçak, Ömer, ve Nermin Çakmak. 2021. “Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri: Kesitsel Tarama Araştırması”. Bilgi Dünyası 22 (1):161-96. https://doi.org/10.15612/BD.2021.607.