Kılıçbeyli, Elif Hatun. 2021. “Sovyetler Birliği’nde Lenin’in Kişilik Kültü: ‘Kitap Okuma’ Ve ‘Bilgi Edinimi’ Üzerine Kavramsal Analizi”. Bilgi Dünyası 22 (2):289-327. https://doi.org/10.15612/BD.2021.620.