Sağlam, Mukaddes, ve H. Buluthan Çetintaş. 2022. “Süper Akıllı Toplumlarda Bilgi Hizmetleri”. Bilgi Dünyası 23 (1):81-106. https://doi.org/10.15612/BD.2022.638.