Al, Umut, ve Yaşar Tonta. 2022. “Araştırma Değerlendirme Ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması”. Bilgi Dünyası 23 (1):23-47. https://doi.org/10.15612/BD.2022.670.