Özkan, Meltem. 2022. “Millî Eğitim Şûra Kararlarında Okul Kütüphaneleri: Bir Doküman Analizi Çalışması”. Bilgi Dünyası 23 (2):173-98. https://doi.org/10.15612/BD.2022.680.