Cinel, İpek, ve Lale Özdemir Şahin. 2023. “Açık Eğitim Kaynaklarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi: Bilgi Ve Belge Yönetimi Örneği”. Bilgi Dünyası 24 (1):1-24. https://doi.org/10.15612/BD.2023.690.