Karagözoğlu Aslıyüksek, Mehlika. 2016. “Bilgi Teknolojileri Ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014)”. Bilgi Dünyası 17 (1):87-103. https://doi.org/10.15612/BD.2016.480.