Köksal, Mücella Sena, ve Umut Al. 2023. “Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme”. Bilgi Dünyası 24 (2):140-64. https://doi.org/10.15612/BD.2023.726.