Tufanyazıcı, Ece, ve Fatma Bilek. 2023. “Myongji Üniversitesi Kütüphanesi Deneyimi: ERASMUS+ Personel Değişim Programının Üniversite Kütüphanecilerinin Mesleki Gelişimine Etkisi”. Bilgi Dünyası 24 (2):199-211. https://doi.org/10.15612/BD.2023.730.